Solicitude de bolsas no CGTD de Natación e Natación Artística

Segundo se establece nas bases que regulan a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o CGTD de Pontevedra para o curso 2023-24, publícanse as solicitudes recibidas para natación e natación artística..

Ver listaxe de solicitudes.