Comité de competición

Comité Galego de Xustiza Deportiva

2023-11-14 Resolución 226-22

Wáter-polo

División de honra masculina

2023-11-09 acta 2

2023-11-06 acta 1

Segunda división masculina

2023-11-17 acta 2

2023-11-17 acta 1