Informe Licenzas

Rogamos aos clubes revisen os informes e se atopan anomalía algunha se comuniquen coa FEGAN.

MesSimpleEstendido

 

Para tempadas anteriores consultar a memoria deportiva.