Seguro deportivo

Aclaracións do procedemento de solicitude de licenzas

Xogade para deportistas de 6 a 16 anos*:

Seguro NON Xogade (a partir do 1 de outubro de 2020)

*A idade (anos) entenderase cumprida a 31 de decembro do último ano da tempada en vigor.