Seguro deportivo

Aclaracións do procedemento de solicitude de licenzas

XOGADE para deportistas de 6 a 16 anos*

FEGAN (NON Xogade)

*A idade (anos) entenderase cumprida a 31 de decembro do último ano da tempada en vigor.