Curso de Entrenador Auxiliar - Fase Común

Convócase a Fase Común do Curso de Adestrador Auxiliar que se celebrará en Pontevedra entre o 26 de maio e o 17 de xuño (exame final 24 de xuño).

Os requisitos para acceder ao curso son ter 18 anos cumpridos e estar en posesión do título de Monitor RFEN expedido.

O prezo do curso é de 547 € e as clases impartiranse no CGTD de Pontevedra os venres de 15:30 a 18:00 h, sábados de 09:00 a 14:00 e 16:00 a 18:30 h, e domingos de 09:00 h a 14:00 h.

Para os alumnos que non residan en Pontevedra, cabe a posibilidade de realizar o curso en réxime de dispensa de asistencia a clase e asistindo unicamente ao exame final.

Os interesados en facer o curso deben enviar un correo electrónico a info@fegan.org antes do venres 19 de maio para recibir a documentación necesaria para a matrícula.

Aquelas persoas que estean en posesión do título de Licenciado/Graduado en Ciencias da Actividade Física teñen exenta a Fase Común I na súa totalidade, podendo acceder directamente á Fase Específica do Curso de Adestrador Auxiliar.

Normativa