Apertura da oficina da FEGAN

A partir do luns 22 de xuño, reabrimos a oficina da FEGAN en horario de verán de 8:00 a 14:00 h.

En tanto se manteña a situación creada polo COVID-19, e atendendo ás recomendacións das autoridades sanitarias, o persoal da Federación alternará por quendas, a actividade presencial na oficina co teletraballo.