Comunicado en relación coas pólizas de aseguramento

Achégase comunicado da Asociación do Deporte Español (ADESP) en relación á prestación da asistencia concertada por parte dos seguros deportivos.

Descargar comunicado