Cursos para árbitros do CGA

En datas a determinar entre o 15 de setembro e o 15 de outubro vanse realizar cursos de árbitro e test para cambiar de categoría en todas as disciplinas do Comité Galego de Árbitros (CGA).

En datas máis próximas informarase das sedes e días previstos para cada disciplina.

Para máis información contactar no correo cga@fegan.org.