Xesde

Preme aquí para descargar a última versión

Versión 20171201 (2.0.6)

As principais novidades son:

 • Refeito sistema de actualización.
 • Refeita xestión de conversión de marcas.
 • Corrixe erro de ligazóns ó mover o cartafol do Xesde.
 • Xestión de récords agora garda na base de datos a marca ponderada.
 • Corrixe erro na xeración da base de datos de piscina en canto ós novos tipos de incidencias.

Versión 20170926 (2.0.5)

As principais novidades son:

 • Actualización dos logos FEGAN nos informes.
 • Xeración da base de datos de piscina. Agora engade os novos tipos de incidencias.

Versión 20170210 (2.0.5)

As principais novidades son:

 • Melloras no sistema de actualización.
 • Persoa agora amosa os campos de enderezo, correo electrónico e teléfono.
 • Na xanela persoa, nas licenzas amósase o seguro e no caso de ser xogade o código.
 • Melloras na importación de ficheiros RES, agora avisa cando hai datas fora da tempada.
 • Xanelas buscar licenzas e buscar resultados, agora os campos texto son insensibles a acentos, pósese buscar Fernández que aparecerán tanto os acentuados como os non acentuados.
 • Agora a tramitación de licenzas de escola é telemática, xa non é preciso enviar o ficheiro por correo, vai a traveso do servidor.

Versión 20160528

As principais novidades son:

Consulta de marcas

Mellora na consulta de marcas, agora é máis rápida e tamén engadido de funcionalidades como:

 • Columna coa marca ponderada.
 • Opción para amosar só X primeiros rexistros atopados.
 • Posibilidade de buscar por nome de clube.
 • Posibilidade de buscar por categoría (isto é interesante para as remudas).

Xestión de campionatos

As principais novidades son:

 • Abandono do uso de ficheiros, agora xestionase todo desde o aplicativo.
 • Ao Exportar o campionato este envíase ó servidor e é compartido de xeito automático.
 • O botón Importar amosa a lista de campionatos que hai no servidor e permite seleccionar o que se quere importar.

Inscricións

Igual que cos campionatos as inscricións xestiónanse a traveso do aplicativo. Xa non é preciso enviar o ficheiro das inscricións por correo.

Para envialas basta con premer no botón Exportar e para recibilas (só pode recibilas o propietario do cto) con premer o botón Importar e recollerá as inscricións exportadas polos participantes.

Descarga