245 post/s with categoría Xeral


Asemblea Xeral Ordinaria 2020

Sábado, 17 de outubro de 2020.

Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria 2020.

Borrador Acta da Asemblea Xeral Ordinaria 2019 (da tempada pasada).

Información económica


Modelos:

Proposta de normativas:

--

Propostas de modificación.

Vacacións na oficina da FEGAN

Durante todo o mes de agosto, a sede da FEGAN permanecerá pechada por vacacións. Poden contactar a través do correo electrónico info@fegan.org

Protocolo Covid-19


Protocolo e táboas fisicovid

Modelo de declaración responsable (clubes)

Modelo de declaración responsable (deportistas maiores de idade)

Modelo de declaración responsable (titores de deportistas menores de idade)

Aprobación do protocolo de natación

Documento base da Xunta de Galicia sobre protocolos

Apertura da oficina da FEGAN

A partir do luns 22 de xuño, reabrimos a oficina da FEGAN en horario de verán de 8:00 a 14:00 h.

En tanto se manteña a situación creada polo COVID-19, e atendendo ás recomendacións das autoridades sanitarias, o persoal da Federación alternará por quendas, a actividade presencial na oficina co teletraballo.

Inicio da normalidade

20200614_DOG_120620

O luns Galicia abandona o estado de alarma e entramos a unha nova etapa de normalidade con algunhas restricións que irán sendo modificadas progresivamente.

Este mesmo luns pola tarde está convocada unha reunión do Secretario Xeral para o Deporte, Sr. Lete Lasa, coas Federacións Deportivas Galegas na que se informará sobre diferentes aspectos desta nova etapa entre os que están os protocolos a seguir para o reinicio de moitas das actividades.

A finais de semana, está previsto facer unha nova vídeo conferencia do Presidente da FEGAN cos Presidentes dos Clubes Galegos, os cales serán convocados oportunamente.

Sección do DOG do 12-06-20 "DOG" na que se fai referencia á actividade e instalacións deportivas, asistencia de público en instalacións deportivas e especificamente, piscinas .

Acceso a DOG do 12_06_20 completo

FAQs Pandemia Covid Fase III

20200608_xer_faqs_deportes_fase_3

Documento FAQs relativo á fase 3 de desescalada "FAQs Pandemia Covid" publicado polo CSD.

FAQs Pandemia Covid Fase II. Actualizado 31 maio

20200604_xer_faqs_deportes_fase_2_act

Documento FAQs relativo á fase II de desescalada actualizado a 31 de maio "FAQs Pandemia Covid".

Recoñecemento de rango de Deportista Galego de Alto Nivel (DGAN)

Durante todo o mes de xuño está aberto un novo prazo para solicitar o recoñecemento do rango de Deportista Galego de Alto Nivel, DGAN (PR948A).

As solicitudes deberán presentarse preferentemente de forma telemática.

Leer máis

Reunión de Presidentes de Clubes

20200529_reunión_presidentes

Na tarde de onte celebrouse unha nova reunión informativa do Presidente da FEGAN cos Presidentes e representantes de Clubes de todas as disciplinas na que ademáis escoitar e debatir diferentes opinións sobre a situación actual, presentaronse borradores sobre os que se está a traballar para o posible reinicio da actividade.

FAQs Pandemia Covid Fase II. Actualizado

20200526_xer_faqs_deportes_fase_2_act

Documento FAQs relativo á fase II de desescalada "FAQs Pandemia Covid" coas modificación que afectan ao resto das fases enviado no tarde de hoxe polo CSD.