Gráfica de evolución

Podes especificar varias licenzas separadas por vírgula.