Eleccións FEGAN 2022

FORMAS DE CONTACTO

Xunta Electoral FEGAN: xunta.electoral@fegan.org

Comité Galego de Xustiza Deportiva: elecionsfederacions2022.deporte@xunta.gal

RESOLUCIÓNS DA XUNTA ELECTORAL

01/2022 - Constitución da Xunta Electoral

02/2022 - Rectificación da distribución persoas membros Asemblea Xeral estamento de técnicos

03/2022 - Aclaración denominación do espazo web das eleccións da FEGAN 2022-26

04/2022 - Duplicidades publicación censo definitivo

05/2022 - Publicación censo definitivo

06/2022 - Apertura prazo candidaturas Asemblea Xeral e modificación calendario estimado

07/2022 - Distribución definitiva membros Asemblea Xeral

08/2022 - Candidaturas de oficio das entidades deportivas

09/2022 - Candidaturas provisionais estamentos árbitros/as, deportistas e adestradores/as Asemblea Xeral

10/2022 - Proclamación definitiva candidaturas entidades deportivas Asemblea Xeral

11/2022 - Candidaturas definitivas e nomeamento de membros da Asemblea Xeral, prazo toma de posesión e apertura prazos para presentación de candidaturas á Presidencia e á Comisión Delegada.

12/2022 - Toma de posesión das entidades deportivas de oficio

13/2022 - Renuncia entidade deportiva á Asemblea, adquisición plena asembleístas e requirimento persoas pendentes de toma de posesión.

14/2022 - Resultado do sorteo e composición Mesa Electoral para elección Presidencia e Comisión Delegada.

15/2022 - Renuncia presidente Comisión Xestora e requerimento novo nomeamento.

16/2022 - Publicación nomeamento nova presidenta da Comisión Xestora.

17/2022 - Nomeamento membros Comisión Delegada.

18/2022 - Listado provisional candidaturas Presidencia da FEGAN.

19/2022 - Toma de posesión membros Asemblea Xeral pendentes.

20/2022 - Listado candidaturas á Presidencia definitivo, nomeamento presidente FEGAN e requirimento toma de posesión do cargo.

21/2022 - Disolucion mesas electorais.

22/2022 - Toma de posesión presidente FEGAN e requirimento designación membros Comisión Delegada.

23/2022 - Nomeamento membros da Comisión Delegada designados pola Presidencia da FEGAN.

INFORMACION DO PROCESO ELECTORAL

Calendario electoral estimado (actualizado 2022-07-20)

Reparto das persoas membros da Asemblea Xeral por estamentos e especialidades

Guía para o voto por correo

Información sobre a elección de estamento e/ou especialidade para o censo definitivo

PRESENTACIÓN CANDIDATURAS Á ASEMBLEA XERAL DA FEGAN

O prazo para a formalizar as candidaturas ante a Xunta Electoral rematará o vindeiro venres día 15 de xullo ás 14:00.

Modelo de presentación de candidatura á asemblea

Información sobre a presentación de candidaturas á Asemblea Xeral

PRESENTACIÓN CANDIDATURAS Á PRESIDENCIA DA FEGAN

O prazo para a formalizar as candidaturas ante a Xunta Electoral rematará o vindeiro mércores día 27 de xullo ás 14:00.

Modelo de presentación de candidatura á Presidencia da FEGAN

Modelo de avais da candidatura á Presidencia da FEGAN

Información sobre a presentación de candidaturas á Presidencia da FEGAN

Modelo de toma de posesión á Presidencia da FEGAN

PRESENTACIÓN CANDIDATURAS Á COMISIÓN DELEGADA

O prazo para a formalizar as candidaturas ante a Xunta Electoral rematará o vindeiro mércores día 27 de xullo ás 14:00.

Modelo de presentación de candidatura á Comisión Delegada para adestradores/as, deportistas e árbitros/as.

Modelo de presentación de candidatura á Comisión Delegada para entidades deportivas.

Información sobre a presentación de candidaturas á Comisión Delegada.

SORTEO MESA ELECTORAL VOTACIÓN COMISIÓN DELEGADA E PRESIDENCIA FEGAN

O sorteo para escoller as Mesa Electoral para a votación da Comisión Delegada e Presidencia da FEGAN realizarase por esta Xunta Electoral o vindeiro venres 22 ás 16:00 na sede da FEGAN.

TOMA DE POSESIÓN MEMBROS ASEMBLEA XERAL FEGAN

O prazo para presentar ante Xunta Electoral o documento de toma de posesión asinado por cada asembleísta foi ampliado a través da Resolución 13/22 e remata o vindeiro xoves día 28 de xullo ás 14:00.

Modelo de toma de posesión como membro á Asemblea Xeral.

CENSOS DEFINITIVOS (2022-07-12)

Censo Definitivo Clubes

Censo Definitivo Deportistas

Censo Definitivo Adestradores

Censo Definitivo Árbitros


CENSOS PROVISORIOS (2022-06-28)

Censo Provisorio Clubes

Censo Provisorio Deportistas

Censo Provisorio Adestradores

Censo Provisorio Árbitros


Modelo de elección de estamento e/ou especialidade para censo definitivo

Modelo para cambiar o domicilio para o censo definitivo

CENSOS INICIAIS (2022-02-28)

Censo Inicial Clubes

Censo Inicial Deportistas

Censo Inicial Adestradores

Censo Inicial Árbitros

NORMATIVA DO PROCEDEMENTO

Convocatoria eleccións

Regulamento selado natación

Decreto 16/2018, do 15 de febreiro, polo que se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos regulamentos electorais que deben rexer a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas.

Resolución Secretaría Xeral

Certificado calendarios

Certificado censo clubes

Convocatoria de asemblea extraordinaria