Solicitude de bolsas no CGTD de Natación e Natación Artística

Segundo se establece nas bases que regulan a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva de tecnificación e rendemento deportivo para o CGTD de Pontevedra para o curso 2021-22, publícanse as solicitudes recibidas.

Ver listaxe de solicitudes.