Solicitude de sedes de competicións

Rematado o prazo, publícanse os cadros resumo de solicitudes recibidas. Nos vindeiros días, designaranse as sedes.

Ver sedes solicitadas.