Curso de árbitro de Wáter-polo

Convócase un curso de árbitro de wáter-polo cunha estrutura en 3 partes: unha primeira parte non presencial, unha segunda presencial e unha terceira de prácticas.

Non se entregará certificado de asistencia.

Os interesados deben enviar un correo cos seus datos a info@fegan.org

Documentación do curso.